Country club Rikatádo – velký večerní trénink :))

……a na řadu přišel i posilovací (pro dvounožce) Dog Dancing :)))) 

Fotky jsou k vidění na tomto odkazu

Nazpět