Seminář „Smlouvy o poskytování soc. služby a jejich uzavírání“

Tentokrát jsme na kurz vyslali Zuzzi, aby donesla nové informace z této oblasti 🙂

Nazpět