Seminář „Sociální služby v ohrožení“

Zajímavý seminář, který se opět týkal přelomového roku 2014. Verča si připadala důležitě v poslanecké sněmovně, kde se konal. Jedním z přednášejících byl i Ing. Marek Šedivý, prezident AVPO.

Nazpět