trénink pana Jana s Beth

I Beth už to má za pár a tak se intenzita tréninků s budoucím páníčkem zvyšuje. Fotky z tréninku jsou zde.

Nazpět