Ukázka práce Helppsíků pro studentky ERASMU

Moc děkujeme za sponzorský dar, který podpoří výcvik asistenčních psů 🙂 Fotky k vidění tady.

Nazpět