Vzdělávací program pro budoucí fyzioterapeuty – 2. LF UK

I budoucí  fyzioterapeuty zajímá téma asistenčních psů. Jak se cvičí a jak potom konkrétně pomáhají svým páníčkům. Přednášku vedla trenérka Katka 🙂

Nazpět