Pro dětské klienty vždy vybíráme psy tak, aby vyhovovali konkrétním potřebám dítěte s ohledem na typ jeho postižení, možnosti, schopnosti a způsob jeho života i potřeby a možnosti celé rodiny. Vždy to musí být psi, kteří zcela bezmezně milují děti a tolerují jejich projevy.

U dětských klientů je vždy osobou, přebírající plnou odpovědnost za psa a odpovědnou za plnohodnotný život psa, zákonný zástupce dítěte a pečující osoby.

Dle věku, možností a schopností dítěte je nutné plné či částečné zapojení do práce se psem zákonných zástupců a pečujících osob.

U dětských klientů je nutné všechny aktivity se psem mít vždy pod kontrolou dospělého člověka a dávkovat je dle určení trenérem a potřeb dítěte, zejména s ohledem na to, aby pes byl dlouhodobě pro postižené dítě silným motivačním prvkem a nestal se po krátké době pro dítě nezajímavým. Je nutné mít na paměti, že se jedná o živého tvora, se všemi životními potřebami, ale i reakcemi. Pes se např. může ohnat po mouše a dítě zranit. Dítě, které není pod dozorem, může psa např. dráždit podáváním a uhýbáním ruky s pamlskem. I sebelépe vychovaný pes pak může po pamlsku chňapnout a dítě poranit. I proto je nutné, aby veškerý kontakt a terapie mezi psem a dítětem probíhaly pod dohledem dospělé osoby. Není možné ani etické využívat psa jako hračku pro zabavení dítěte. Pro psychiku psa je terapeutická činnost velmi náročná, a proto je nutné psu vždy zajistit odpočinek na takovém místě, kde nebude nikým rušen.

Mnoho rodin, které přichází do Helppes, pokládá dotaz, zda můžeme pomoci jejich dítěti, které má zdravotní postižení, které je specifické a pro které se běžně asistenční či signální psi necvičí – např. Downův syndrom, ADHD, různé duševní poruchy, život ohrožující zdravotní onemocnění, jako je rakovina apod.

Zatímco některé děti, například děti, které mají diagnózu tělesného, zrakového či sluchového postižení, diabetes, epilepsii, autismus apod., či trpí kombinací těchto typů postižení, a tedy je jasné, jaký typ výcviku v přípravě pro jejich potřeby bude zvolen, u některých onemocnění musí být výcvik psa zcela specifický, ojedinělý a speciálně šitý na míru pro potřeby konkrétního dítěte a jeho rodiny.

Domníváte se, že vašemu dítěti může být prospěšný speciálně vycvičený pes?

Neváhejte se na nás obrátit. Chápeme potřeby vašich dětí a zaměřujeme se na jedinečné potřeby každého dítěte.

Než nás oslovíte, prosíme, věnujte chvilku také prostudování informací na těchto odkazech: “Často kladené otázky a odpovědi“, “Co mi pes přinese, co musím dát já jemu?“ a “Jak získat psího pomocníka“.