Výběr, výchova a speciální výcvik těchto psů vždy závisí na typu onemocnění a přesných potřebách žadatele.