Posláním a hlavní úlohou vodícího psa je provázet svého zrakově postiženého pána bezpečně všemi nástrahami jejich soužití a pomáhat mu v orientaci.

Vodící pes pro zrakově postižené – nevidomé, slabozraké a pro lidi se zbytky zraku je kompenzační pomůckou, kterou hradí příslušné úřady práce. Informace o příspěvcích na vodícího psa naleznete na tomto odkazu. Zde naleznete formulář žádosti o příspěvek na zvláštní pomůcku – vodícího psa.

Vodící pes je pro svého pána nejen každodenním průvodcem, ale především partnerem a kamarádem, připraveným pomáhat 24 hodin denně. Pomáhá mu při zvládání bezpečného pohybu v exteriérech i interiérech, provází ho stejně dobře po rušných ulicích velkoměsta, jako po cestách malých vesniček, po silnici, v parku, v prostředcích hromadné dopravy, ale je možno s ním vyjít i na túru do přírody či za kulturními zážitky.

Vodící pes je vlastně takový Jekyl a Hyde – na jednu stranu musí být poslušným a ovladatelným psem, který respektuje svého majitele, na druhou stranu je to právě pes, který mnohdy musí samostatně situaci řešit a rozhodnout. Pes musí být např. schopen zhodnotit situaci a v případě, že je pro nevidomého nebezpečná, nesmí uposlechnout povel a sám vyvede nevidomého na bezpečné místo (např., když uprostřed chodníku stojí auto, které nelze po chodníku obejít, nebo je na chodníku výkop, hrozí pád do kolejiště, v cestě je závora apod.).