Nejlepší terapeut má srst a 4 nohy

 CITÁT – G. B. Shaw

„Koupit si psa je jediný způsob, jak za peníze získat lásku.“

Většina z těch, kteří mají doma čtyřnohého psího kamaráda, nám jistě dá za pravdu, že rčení “pes – nejlepší přítel člověka”, zdaleka není pouhou frází. Každý den nám pes přináší užitek a radost tisícerým možným způsobem. A náš přítel nás znovu a znovu vítá ve dveřích, jako bychom se právě vraceli z předaleké cesty. Trochu naší vlídnosti oplácí nekonečným množstvím lásky. Hřeje nám nohy v posteli, pokládá hlavu do klína… A ruce, zabořené do jeho srsti, přinášejí úlevu našim rozbolavělým duším. A jsou mezi námi lidé – nepotkáváme je příliš často v ulicích – bez rodin a bez přátel, opuštění ve své samotě. Odložení a zapomenutí v ústavech pro nemocné a přestárlé. A také ti s problémy a závislostmi – čekající na pomoc, která mnohdy nepřichází. Pes není jako člověk – nepočítá vrásky v našich tvářích, neštítí se našich nemocí, nevyčítá, nesoudí, nekritizuje. Jeho oči pokaždé říkají: „Mám tě rád, jsi pro mně důležitý, potřebuji tě!“

UPOZORNĚNÍ: canisterapeutický pes, resp. jeho majitel, nemá žádná práva vstupu, krom zařízení, kde canisterapii se psem vykonává, a kde má uzavřenu smlouvu o výkonu CT. CT pes není ani vyjmut z povinnosti nosit náhubek v místech, kde je to vyžadováno (např. hromadná doprava).

Přístupová práva se týkají VÝHRADNĚ držitelů, příp. jejich zák. zástupců, trenérů a vychovatelů psů asistenčních (vodících, signálních) s mezinárodním služebním průkazem či ID kartou.

Tak pojďme dát ty dva dohromady: toho, co dává a toho, co potřebuje… Vždyť to už dávno bylo vymyšleno – říká se tomu canisterapie, léčba pomocí psů.

Helppes se podílí také na přípravě canisterapeutických psů. Takto pejsekodborně připravení psi pak v různých léčebnách, stacionářích, seniorských domovech či zařízeních pro tělesně, smyslově nebo mentálně postižené, praktikují canisterapeutické metody, včetně polohování a hlavně přinášejí radost a často i zlepšení psychického i zdravotního stavu klientům těchto zařízení svými pravidelnými návštěvami, nebo zde jsou umístěni i nastálo.

Helppes se podílí, spolu s Klubem speciálního výcviku ČKS, na testování budoucí canisterapeutických týmů – pejsků a jejich majitelů. Zkoušky probíhají v reálných prostorách, s účastí lidí s postižením a ve spolupráci s lékaři a zkušenými canis-terapeuty, kteří seznamují majitele psů se správným přístupem k pacientům a se správným řešením různých – mnohdy obtížných situací. Ke zkouškám je připuštěn pouze zdravý pes s očkovacím průkazem / pasem s platným očkováním proti vzteklině (dle konkrétního zápisu v očk. průk. či pasu), psince, hepatitidě, parvoviroze a parainfuenze (ne starší jeden rok). Odborní pracovníci také posuzují vhodnost majitelů psů pro možnost praktického provádění této činnosti, protože zde platí ještě více než v ostatních oblastech kynologie, že majitel psa musí být naprosto vyrovnaný, pohodový, ale rozhodný člověk, který dokáže spolupracovat s pracovníky různých zařízení, vhodně se chovat k lidem s nejrůznějšími typy postižení, seniorům či dětem, žijícím ve stacionářích, chápe smysl a poslání této činnosti, dokáže nejen vhodně a pozitivně vystupovat, ale také se vhodně oblékat, vodit na canisterapii psa vždy bez sebemenšího náznaku onemocnění, čistého, vyčesaného a upraveného, zná výborně projevy svého psa, dokáže odhadnout únavu psa, má psa velmi dobře zvládnutého a socializovaného, dokáže psu poskytnout dostatečný čas a prostor pro uvolnění, hry, nabrání energie.

Pro praktický výkon canisterapie musí mít pes vrozeně vyrovnanou povahu, lásku k lidem, absolutní absenci agresivity, být komunikativní, přizpůsobivý, snášenlivý k manipulaci a být prostý projevů bázlivosti, lekavosti a prchlivosti. To vše jsou nutné požadavky, které ovšem nelze psa naučit. Jediné co musí majitel – zájemce o složení zkoušky pro praktický výkon canisterapie psa udělat je, že psa, již od štěněte, řádně socializuje a má se psem spolehlivě zvládnutou základní poslušnost. Proto nepořádáme žádné kurzy „výuky“ psů v oblasti canisterapie a považujeme takovéto kurzy za pouhé mrhání časem a vyhazování peněz majitelům psů z kapes. Canistrapie musí přinášet radost a užitek nejen tomu, na koho je směrována a majiteli psa, ale i psu samotnému, a to opravdu psa naučit nelze. Zájemci o složení canisterapeutické zkoušky ale mohou připravit svého psa na složení CT zkoušky (zejm. v požadavcích na cviky poslušnosti) v našich kurzech společenské výchovy psů (info o kurzech, vč. kontaktu na  příslušné instruktory kurzů, naleznete na tomto odkazu)

Jednou ze základních povinností každého psovoda – účastníka zkoušek, je znát Zkušební řád a řídit se jeho ustanoveními. Výňatek ze Zkušebního řádu pro canisterapeutickou zkoušku naleznete zde – ZCP

Účastník zkoušek – psovod, musí být členem některého ze subjektů, začleněných v ČMKU. 

U psů bez průkazu původu je podmínkou pro účast na zkouškách označení mikročipem pro jejich identifikaci a zařazení do Registru psů bez prokázaného původu.

Více informací a formulář žádosti o zařazení psa b.p.p. do registru psů b.p.p. naleznete na stránkách ČKS zde

Pokud máte zájem o provádění canisterapie ve Vašem zařízení nebo pro Vašeho příbuzného s postižením, vyhledejte si (v databázi níže) a kontaktujte přímo některý z týmů, který máte ve svém okolí.

Platnost certifikátu a průkazu je omezena na dva roky, maximálně však po dobu platnosti dohody o spolupráci s Helppes o.p.s. Bez platné dohody je certifikát i průkaz NEPLATNÝ !!! 

Zde naleznete canisterapeutické týmy s PLATNOU CERTIFIKACÍweb_Databaze_CT_aktivni_1_2024

Zde jsou uvedeny canisterapeutické týmy, kterým byl UKONČEN PRAKTICKÝ VÝKON canisterapie – web_Databaze_CT_ukoncena_cinnost_1_2024

Zprávy o činnosti týmů (vyplní zařízení, do kterého týmy dochází) se posílají 2x do roka. Nejpozději vždy do 30.6. a 31.12. Kdo tak neučiní, bude z databáze aktivních týmů vyřazen a bude upozorněno zařízení, kde canisterapii vykonává o ukončení platnosti jeho certifikátu.

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI MAJITELE PSA – pojištění, které musí CT týmy mít, nejen proto, že je většina zařízení vyžaduje, ale i proto, že majitel psa musí počítat s tím, že za svého psa vždy plně zodpovídá a pokud pes způsobí v rámci praxe CT jakoukoli škodu, je povinen ji uhradit. Pokud by pojištění odpovědnosti majitele psa neměl uzavřené, způsobí tím problémy nejen sobě, ale i subjektu, ve kterém CT praxi vykonává.  

mailem:

nascanovaný originál na adresu canisterapie@helppes.cz

na adresu: 

HELPPES – Centrum výcviku psů pro postižené o.p.s.
Zahradníčkova ulice
Praha 5 – Motol
PSČ 150 00

Helppes prováděl od roku 2005 do roku 2013 pravidelně canisterapii v pejsek s důchodciDomově pro zrakově postižené Palata a od začátku roku 2010 také pravidelně chodí naši psí pomocníci za klienty stacionáře Akord a od roku 2014 do Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Neklanka.

Canisterapie na Facebooku: Na přání našich CTtýmů byla na FB vytvořena skupina zabývající se canisterapií, kde si mohou “nováčci” vyměnit tipy s “mazáky” 

Naše CT týmy v praxi:  

Fotky z provádění CT naší spolupracovnice paní Radky Štencelové a její Channy

Stránky našeho týmu – paní Terezy Rakovcové a její stříbrné trpasličí pudličky Vinony Elegans Sokom

Na přání našich CT-týmů zařazujeme novou sekci “IN MEMORIAM” a “Canisterapeuti v zaslouženém důchodu”

V lednu 2018 z důvodů zdravotních, i vzhledem k věku, ukončil svou dlouholetou velmi aktivní činnost anglický špringršpaněl Heartbreaker Crownmaple – Eston. Estone, děkujeme a přejeme ti spokojený psí “důchod”.

IN MEMORIAM

Dne 6. 7. 2020 odešel za duhový most canisterapeutický pes Douglas z Březinského zámku. Douglas pracoval v Domově pro seniory Eliška v Praze 6 – Břevnově, kde všem dlouho rozdával radost.

Dne 5.11.2018  odešla za Duhový most úžasná fenka Flat coated retrievera Daisy (celým jménem Dessy Black Queen Bohemia Luxyvet). Prohrála boj s těžkou nemocí. Byla velice kontaktní, mazlivá a empatická. Při polohování u ležících většinou spokojeně usnula. Od roku 2009 se svou paničkou Danou Valentovou rozdávala lásku a energii v Domově seniorů Hortenzii a ve Vinohradské nemocnici na LDN nejen klientům, ale i personálu. Měj se, Daisynko, za Duhovým mostem hezky, zasloužíš si to

Dne 30.10.2017 odešla za Duhový most canisterapeutka Tara ve věku 7,5 let . Zemřela pravděpodobně na otravu a v kombinaci s diabetem jí selhaly ledviny i játra. Pracovala v Domově pro seniory Nová Slunečnice v Bohnicích, kde rozdávala radost zejména imobilním klientům. Se svou paničkou chodily také do domova pro seniory Senior Komplex v Mělníku. Tara dělala radost i zaměstnancům, potěšila všechny každý den…a nejspíš snědla nějaký lék… už to vrátit nelze, ale poučení pro všechny ostatní canisterapeuty – HLÍDEJTE SI SVÉ PEJSKY A (NEJEN) PŘI VÝKONU CANISTERAPIE JE MĚJTE STÁLE NA OČÍCH!

Velký cestovatel a srdcař, kříženec plemen Bull Tekýsek odešel po dlouhé nemoci v březnu roku 2017.

V březnu 2017 odešel canisterapeut s velkým „C“ –  berňáček Chip. S psovodkou Klárkou Polívkovou složili zkoušku v roce 2009 a od té doby se pilně věnovali hlavně malé Ladunce, která díky Chipovi překonala svůj ohromný strach ze psů. Děkujeme.

15.2.2017 odešel za duhu novofundlanďan Dumas od Trojské skály. Děkujeme paní Věře, že s Dumasem rozdávyli radost svým klientům v „našich barvách“.

V roce 2015 odešlo za duhový most 5 úžasných canisterapeutů s velkým „C“ – švýcaráček Falco of Kim´s Dream Vlasty Pekárkové, borderka All you need is love Lower Saxon (Beauty) Nicoletty Rauerové, flatka Black Sun Z Mokré hory Katky Kunáškové,  švýcaranda Eliška (vysloužilá vodící fenka) Vlaďky Tomášové a choďáček Chuck Z Dašického zátiší Kristýny Bieblové. Všem vám moc děkujeme za nás i za vaše klienty.

koncem roku 2014 odešla za duhu rhodská ridgebacka Beruška od Katky Kropáčkové. Děkujeme.

11.11.2014 odešla za duhu Goldenka Channy Bohemian Gold. S Radkou Štencelovou prováděly canisterapii v Kutné Hoře a okolí od listopadu 2005. Děkujeme.

8.3.2014 odešla berňačka Antonia Bermondo BOHEMIA. S psovodkou Veronikou Černíkovou se věnovaly canisterapii od roku 2008. Děkujeme.

6.3.2014 odešla za Duhový most Goldenka Bára ze Staré Bohyně, přezdívaná svojí paničkou Irenkou Zárubovou PhDr. Barů. Zkoušku složila 13.11.2004 a až do konce roku 2012 se canisce aktivně věnovala. Je to Helppsí canis-rekordmanka. Velké díky za vše, co jste za 8 let aktivní služby dokázaly.

22.7.2013 uhynula parťačka Romči Fajmanové, borderka Happy Chunky Foxy Fox. Chunky byla skvělá profi canisačka (canisterapii se věnovala od 1.1.2006). Děkujeme jí za všechnu radost, kterou za svoji několikaletou službu rozdala potřebným lidem.

V létě roku 2013 opustila naše řady německá ovčanda Ketty Kona-gold´s Radky Fenclové, která chodila pravidelně za dětmi do stacionáře i za starými lidmi od roku 2005 do roku 2011. Pak už, jak říká panička, „jen“ rekreačně.

Kříženka Viki Petry Ressové, která splnila zkoušku 15.11.2008.

Golden Karlo Luk s Jindrou Hermannovou těšili svými CThodinkami potřebné od března 2003.

Goldeni Jenny Golden Araukarity a Aaere Sarah Scandinavia Finland s Evkou Píchovou vykonávaly canisterapii pod žlutou Helppsí dečkou od března 2003.

Švýcarák Demor Nubika s Blankou Hanušovou se věnovali canisterapii od roku 2012. Nyní museli ze zdravotních důvodů skončit. Moc jim děkujeme za spolupráci.

Labrador Daryk Od Záměstského rybníka s Martinem Čapkem složili zkoušku roku 2009 a od té doby se pilně a s láskou věnovali svým klientům. Děkujeme.

Goldenka Niki s Terezou Novotnou se věnovaly canisterapii od roku 2006. Niki už je zasloužilá psí dáma a tak už ji panička šetří. Děkujeme za dlouhodobou spolupráci.

Goldenka Arwen Famou Gold s paničkou Irenou Zárubovou splnily zkoušky 28.11.2009. Od té doby pravidelně vykonávaly canisterapii. Arwínka onemocněla a proto musela aktivní canisterapii ukončit.

Němečanda Diky Milvel s paničkou Renatou Davídkovou končí v 1/2 roku 2014 svoji aktivní službu, kterou vykonávaly od roku 2008. Děkujeme 🙂

Borderka Angi Cheek Hardy Horde se svojí dvounohou parťačkou Míšou Fiedlerovou složila zkoušku 18.2.2006 a od té doby se aktivně věnovala canisterapii v DC FN Motol. Tým sice oficiálně aktivní canisku ukončil v polovině roku 2010, ale jednou měsíčně si na ni „odskočí“. Prý aby se jim nestýskalo 😉 A 10letá Angi si to užívá jako za mlada 😉

Fenky Jany Schnabelové, stafbulka Bellinde Black Francimo Bohemia, frbulka Baruna a borderka Carrera Rapida Black Chavers jsou všechny po několikaleté aktivní službě v psím „invalidním“ důchodu, do kterého je dostala těžká artróza. I jim děkujeme za pohodu a radost, kterou přinášely na všechny canisterapeutické „sedánky“

Labrošek Bady s Karin Havlíkovou splnili zkoušku CTpsa 13.11.2004 a docházeli pravidelně do rodiny malého autisty, kterému přítomnost Badyho velmi prospívala. Bohužel Bady onemocněl těžkou artrózou a musel svoji aktivitu ukončit.

Labradorka Treisy s Hankou Jasanskou splnily zkoušku 2.6.2003 a pilně pracovaly až do května roku 2013. Ještě v roce 2013 docházely pravidelně do denního stacionáře Akord.

Veškeré informace ohledně canisterapie Vám podáme výhradně na tomto kontaktu:                                                                                        

canisterapie@helppes.cz

 

Canisterapie je velmi náročná na psychiku psa. Canisterapeutický pes musí mít dostatek prostoru a času na regeneraci sil a odpočinek. Může tomu tak být při výletech do přírody i při sportovních aktivitách.