KLIENT Č. 256 – FILIP A FLAT COATED RETRIEVER MAMA I’M COMING HOMÉ ČERNÁ SLUNÍČKA (LUCKY)

  • Typ výcviku: Asistenční - průvodcovský pes pro osoby s poruchami autistického spektra
  • Klient: Filip
  • Předán: červen 2020
  • Generální sponzor: FR projekt Helppes
Nazpět