KLIENT Č. 222 – DENIS A FLAT COATED RETRIEVER – Back to Moon Estrella de Oro (Ben)

  • Typ výcviku: Asistenční - průvodcovský pes pro osoby s poruchami autistického spektra
  • Klient: Denis
  • Předán: srpen 2017
  • Generální sponzor: Nadace Leontinka
  • Další sponzoři: fundraisingový projekt Helppes, pilotní projekt dotačního programu MPSV na asistenční psy
Nazpět