KLIENT Č. 227 – MARTIN A PUDL VELKÝ – KISS

  • Typ výcviku: Asistenční - průvodcovský pes pro osoby s poruchami autistického spektra
  • Klient: Martin
  • Předán: únor 2018
  • Generální sponzor: RSJ, a.s. a zaměstnanci RSJ, a.s. v rámci programu společenské odpovědnosti firmy prostřednictvím Nadace RSJ
Nazpět