KLIENT Č. 251 – JAKUB A FLAT COATED RETRIEVER – BUDDY

  • Typ výcviku: Asistenční - průvodcovský pes pro osoby s poruchami autistického spektra
  • Klient: Jakub
  • Předán: listopad 2019
  • Generální sponzor: Fundraisingový projekt Helppes
  • Další sponzoři: RSJ a.s.
Nazpět