KLIENT Č. 236 – LIBOR A FLAT COATED RETRIEVER – La Valentino Max od Ivanského jezera

  • Typ výcviku: Asistenční - průvodcovský pes pro osoby s poruchami autistického spektra
  • Klient: Libor
  • Předán: leden 2019
  • Generální sponzor: Nadace Naše dítě a společnost Rossmann z projektu „Dejme úsměv dětem“
  • Další sponzoři: fundraisingový projekt Helppes, GIVT
Nazpět