KLIENT Č.65 – MICHAELA A MALÝ KNIRAČ – CHASINTA GYMOR

  • Typ výcviku: Asistenční canisterapeutický pes
  • Klient: Michaela
  • Předán: září 2006
Nazpět