Border collie – Blackie – Fata Morgana

Důvod vyřazení – vrácena klientem, změna rodinných poměrů, vzhledem k věku nevhodná pro nového klienta

Nový domov – Nečtiny

Blackie je v novém domově nejen rodinným mazlem, ale pase i stádo ovcí. Žije u příbuzných našeho klienta, pana Jiřího Tománka z Nečtin

Nazpět