Golden retriever – Pfizer

Důvod vyřazení – nevyhovující RTG

Nový domov – Malé Kyšice

Pfizer, zvaný v nové rodině Fazole, žije u rodičů své vychovatelky a naší místopředsedkyně Adélky Krausové

Galerie

Nazpět