Psi jsou úžasní pomocníci a parťáci. S asistenčním psem máte záruku, že se setkáte s novými lidmi a často se budete setkávat s úsměvy na místech, kam přijdete. Budete se však také muset naučit se účinně bránit proti diskriminaci v oblasti přístupových práv i odmítat požadavky lidí na kontakt a hlazení vašeho psa.

Jedna klientka nám řekla, že před tím, než měla svého psího pomocníka, měla pocit, jako by byla pro lidi neviditelná, ale se svým psem má pocit, že její postižení je neviditelné.

Tuto otázku si musí položit každý, kdo se rozhoduje, zda si pořídí psího pomocníka.

Pes je živý tvor, který má své potřeby a stane se na svém novém pánovi či jeho zákonném zástupci plně závislý po celý svůj život. Za lásku a péči, kterou svému psu věnujete, dostanete mnohonásobně víc.

Asistenční pes bude Vaším pomocníkem, kamarádem, ochráncem a partnerem. Vy budete jeho láska, jeho život, jeho všechno. Asistenční pes Vám bude spolehlivým a věrným kamarádem až do posledního úderu svého srdce. Na Vás bude, abyste si takovou oddanost zasloužili.

 

Psa je nutno pravidelně venčit, a to minimálně třikrát denně. Nestačí mu pouzelabrador krátké vypuštění na trávník či na zahradu, nebo krátké vyvenčení v městském provozu na vodítku nebo vypouštěcím, tzv. flexi vodítku. Musí mít možnost se volně pořádně proběhat a relaxovat, načerpat energii při volném pohybu v přírodě či alespoň v parku, pohrát si a uvolnit se při hře s Vámi i psími kamarády. To vše je  nutné pro jeho dobrou kondici a zdravý vývoj. 

Psí asistenti zůstávají stále psy. Tudíž je nutné počítat s tím, že někdy budou mít horší den, mohou onemocnět, nebo dokonce budou líní, pokud nebudou motivováni k práci. Léta praxe prokázala, že není vše pouze o výcviku psa, ale že čím lepší a hlubší vztah má člověk se svým psem, tím více, lépe a oddaněji mu pes pomáhá. Stejně jako lidé, každý pes má svou vlastní osobnost, a my vynakládáme velké úsilí, abychom Vás sladili se správným psem pro vaši potřebu, osobnost a schopnosti.

Příchod nového psího pomocníka je zásahem do chodu a provozu celé domácnosti. Proto také Vaše rodina a spolubydlící musí souhlasit s jeho příchodem do rodiny a dle stupně Vašeho postižení Vám být případně nápomocni v péči o psa. Pokud byt či dům, ve kterém bydlíte, není Vaším vlastnictvím, musíte mít pro pořízením psa souhlas vlastníka nemovitosti. U dětských klientů přebírá odpovědnost za psa vždy zákonný zástupce dítěte.

Vaše rodina a okolí ale musí respektovat, že nový pes je především Vaší pomůckou a Vy jste jeho jediná panička / páníček. Zejména v počátku Vašeho soužití se musí vytvořit pevné pouto mezi Vámi a psím pomocníkem, protože pes pracuje dobře pouze pro toho, kdo si s ním dokáže vytvořit dobrý vztah, založený na vzájemné lásce, porozumění, důvěře, ale i důslednosti.

Pravidelné venčení, procházky, hry, krmení, péče o srst, uši, oči, mytí tlapek, úklid po psu, pravidelný trénink, ale i návštěvy veterináře apod. To je čas, který svému novému psímu kamarádovi a pomocníkovi budete muset pravidelně věnovat.

Žadatelé o vodící psy to mají, oproti všem ostatním lidem s postižením, jednoduší, protože vodící psi jsou uznáni jako „kompenzační pomůcka“ a tak dostávají na pořízení svých vodících psů příspěvek od příslušného úřadu práce. Podrobné informace o nároku a výši příspěvků na pořízení “zvláštní kompenzační pomůcky” – vodícího psa, se můžete dočíst zde.

Všichni ostatní lidé s handicapem, bez ohledu na typ a závažnost svého postižení, nárok na příspěvek na pořízení psího pomocníka nemají. Přitom náklady, spojené s přípravou psa – jeho nákupem, výchovou, výcvikem, náklady na školení žadatelů a předávání a secvičování klienta se psem jsou zcela shodné, jako je tomu u psů vodících, protože nároky jak na kvalitu psů – jejich bezvadný zdravotní stav, povahové vlastnosti, tak i na délku a náročnost výcviku, jsou shodné s náklady, vynaloženými na přípravu psů vodících. Naopak v mnoha případech, pokud má klient těžké a např. i kombinované postižení, je doba výcviku delší, než je tomu u psa vodícího. Proto jsou žadatelé o psy asistenční a signální zcela závislí na našich dárcích. Na druhou stranu je to ale dobře, protože u všech psích pomocníků musí být záruka kvality jejich života nejen po dobu výchovy a výcviku, ale po celý jejich život. Což vyžaduje pravidelný dohled, který u psů vodících není vždy možný, protože Úřady práce kvalita života psa nezajímá, zatímco dárce ano.

Náklady na výchovu a trénink psa jsou pokryty finanční podporou našich velkorysých individuálních a firemních dárců, nadačních grantů a pokračujícího fundraisingového úsilí Helppes.

Přesto, že klienti získávají od Helppes psího pomocníka do užívání zcela zdarma a Helppes poskytuje veškeré služby svým klientům rovněž zdarma, a také shánění finančních prostředků na úhradu nákladů, spojených s přípravou a výcvikem asistenčních a signálních psů provádí naše organizace, je nutné počítat s tím, že pořízení psa znamená vždy zásah do rodinného rozpočtu.

Helppes sice dává svým psím studentům a jejich novým držitelům základní vybavení, ale i tak je nutné počítat s tím, že pes Vás bude vždy něco stát. Krom zajištění zcela základního vybavení pro psa, ke kterému patří pořízení pelíšku, misek na vodu a krmení, v případě, že s Vámi cestuje pes autem, je to také povinné zabezpečení psa v autě – mřížka či přepravní box do auta nebo bezpečnostní postroj s popruhy, odměny pro psa, hračky, ale zejm. je nutné zajištění kvalitní výživy psa. Pokud Vám má pes pomáhat, je ve Vašem zájmu, aby pes zůstal co nejdéle ve výborné kondici, a tomu musí odpovídat i kvalita krmiva. Dále je nutné počítat i s náklady na veterinární péči, které mohou, při úrazu či vážném onemocnění psa, dosáhnout i částek v řádu několika tisíc. Proto je pro držitele asistenčních, vodících a signálních psů důležité uzavřít pojištění veterinárních nákladů, které lze sjednat u některých pojišťoven (viz odkazy) a využívat veterinárních služeb „naší“ smluvní veterinární kliniky.

V případě krizových situací (těžký úraz psa apod.), Helppes pomáhá svým klientům dle svých možností a situace jsou řešeny vždy individuálně.

V případě úhynu psa, Vám Helppes předá přednostně nového psího pomocníka s ohledem na to, aby byla zachována kvalita Vašeho života, a aby to Váš zármutek z odchodu psího kamaráda pokud možno, co nejrychleji zmírnilo.

Helppes pomáhá i při snižování nákladů na výživu psů a je schopen zajistit svým klientům pro jejich psí pomocníky špičková kvalitní krmiva za dostupnou, sponzorskou cenu, včetně krmiv veterinárních.

Jako každý držitel psa, je i člověk s postižením či jeho zákonný zástupce plně zodpovědný za škody, způsobené psem, kterého má v držení. Ačkoliv každý psí pomocník je řádně vycvičeným a dobře vychovaným psem, stále zůstává „pouze“ zvířetem. Proto je pro držitele či jejich zákonné zástupce povinností uzavřít pojištění odpovědnosti za škody způsobené psem.

Asistenční, vodící či signální pes Vám bude věrně a dlouho pomáhat, ale protože život psa je daleko kratší než život lidský, jednou přijde den, kdy se jeho věk přihlásí. Stejně jako u lidí, sebou pokročilý věk psa přináší různé projevy stáří a pes vyžaduje zvýšenou péči. S přibývajícím věkem bude psu také ubývat fyzických i psychických sil pro plnohodnotný výkon služby.

Helppes je připraven Vám pomoci při hledání náhradní, opatrovnické rodiny, pokud nebude možné, abyste měli svého psího pomocníka až do konce jeho života, nebo není možné, na sklonku jeho života, ho umístit u Vašich příbuzných či přátel, které pes dobře zná. Toto řešení by ale mělo být opravdu výjimečné, protože Váš věrný psí parťák si zaslouží dožít svůj život po boku Vašem a Vaší rodiny.

Jednoho dne ale Váš věrný přítel odejde navždy. Je to všechno velmi bolestné, ale každý pes si zaslouží, aby ho jeho rodina na poslední cestě neopustila.

Jste i na to připraveni?

Kromě praktické pomoci při kompenzaci Vašeho handicapu, Vám pes dokáže přinést a dát i mnoho dalšího.

Helppes si zachovává vlastnictví svých psů během celého pracovního života psa, ale náš výcvikový personál je vám k dispozici po celou dobu činné služby psa.

Svého psího pomocníka můžete kdykoli požádat o pomoc a on vždy radostně přiběhne, aby splnil Vaše požadavky. Už nebudete mít pocit, že někoho příliš obtěžujete tím, že potřebujete pomoc při určitých úkonech. Nebudete muset budit člena rodiny, protože jste si zapomněli mobil v kuchyni na stole, nebudete muset žádat o doprovod, když budete chtít někam dojít – pes Vám dokáže dát pocit svobody a soběstačnosti. Váš psí pomocník Vám nikdy neřekne „dej mi pokoj, teď chci spát”, ale naopak i uprostřed noci vyskočí z pelíšku a z jeho radostného projevu budete číst “potřebuješ něco, co pro Tebe můžu udělat?”. Vašemu psímu pomocníkovi je také úplně jedno jak vypadáte – jestli jste malí nebo velcí, hubení nebo tlustí, zdraví nebo postižení – on Vás bude milovat takové, jací jste. Bude s Vámi sdílet jak radosti, tak starosti. Není větší balzám na smutek a „blbou“ náladu, než je studený psí čenich. Psí pomocník je prostě partner, na kterého se budete moci vždy spolehnout, že bude po ruce, aby Vám pomohl, aby Vás vyslechl, aby Vás pobavil, aby Vás doprovodil, aby Vás i trošku pozlobil, aby Vás zahrnul láskou a hlavně, aby tu byl, když ho potřebujete.

A za takovou hromadu chlupaté lásky to přece stojí.