Asistenční psi pro vozíčkáře a osoby s tělesným postižením

Asistenční / průvodcovští psi pro osoby s poruchami autistického spektra

Signální psi pro osoby s diabetes

Vodící psi pro osoby se zrakovým postižením

Signální psi pro osoby trpící stavy ztráty vědomí či záchvatovými onemocněními

Psi se speciálním výcvikem pro osoby s kombinovanými handicapy

Psi se speciálním výcvikem pro osoby s netypickými onemocněními

Psi se speciálním výcvikem pro osoby s PTSD a pro osoby s neuro-vývojovými poruchami

Signální psi pro osoby se sluchovým postižením

Asistenční psi pro dětské klienty

Canisterapii