Jiřina Volšická

Rozhodčí – posuzovatelka KSV ČKS speciálních dovedností psů spolupráce v oblasti canisterapie

Nazpět