Milan Doktor

Rozhodčí – posuzovatel KSV ČKS speciálních dovedností psů, spolupráce v oblasti canisterapie

Nazpět