Za nejvyšším počtem předaných asistenčních psů v ČR nestojí pouze tým našich profesionálních odborníků i dobrovolníků, ale také řada sponzorů a dárců

Asistenční, balanční, signální psi a psí pomocníci pro dětské klienty, kteří prakticky dotováni ze státních prostředků nejsou, jsou připravováni v projektu “Pomoc přichází na čtyřech tlapkách”

I Vy můžete pomoci, nezapomeňte, že i malý finanční či nefinanční způsob pomoci, může znamenat pro člověka s postižením další krůček pro možnost získání psího pomocníka a tím získání větší soběstačnosti a samostatnosti.

Na psy vodicí pro osoby se zrakovým postižením nejsou žádné dary nutné, protože jsou hrazeni ze státních prostředků dle zákona č. 329/2011 Sb. (část první, hlava III, § 9, bod (12) ) o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

Pokud budete chtít přispět online, využijte prosím odkaz zde

Přispět můžete i přes portál Darujme.cz

 

Jednorázovým příspěvkem nebo trvalým příkazem určité částky z platu na účet číslo 175188017/0300

Naše organizace má, resp. musí mít, dle zákonných norem ČR, zřízen pro Víc než nákupkaždý účel zvláštní bankovní účet. Pouze číslo 175188017/0300 je určené pro přímé příspěvky a sponzorské dary. Číslo účtu začínající čísly 268746…/0300 je zřízeno pouze pro účel výtěžku z veřejné sbíry – DMS, pokladničky, benefiční akce apod., číslo účtu začínající čísly 245457…/0300 je číslo pro zasílání příspěvků v rámci fundraisingového projektu s databází přispěvatelů. Všechny účty jsou součástí finančního auditu, kterým naše organizace každoročně prochází a jehož výsledek je vždy uveden v aktuální Výroční zprávě. Aby nemohlo dojít k záměně účelu zaslaných příspěvků, uvádíme zde celé pouze číslo účtu, které je určené pro zasílání přímých příspěvků. Ostatní čísla jsou uveřejněna pouze v tom znění, aby si např. příspěvatelé fundraisingového projektu mohli ověřit, že se skutečně jedná o číslo účtu, které patří naší neziskové organizaci. Děkujeme za pochopení.

Pokud přispíváte přímým darem na účet č. 175188017/0300 a potřebujete potvrzení o daru, prosíme, napište si o něj na mail info@helppes.cz

Pokud přispíváte přes fundraisingový projet č.ú. 245457…/0300, potvrzení vám bude zasláno na začátku následujícího roku (leden, únor) automaticky, nebo si ho můžete sami stáhnout. Za příspěvky na základě složenek a platby přes online platební bránu je možné, po zadání mailu, totožného s mailem, který byl vyplněn při online plabě, si stáhnout potvrzení na tomto odkazu https://check.bluedrm.com/  

Pouze za online dary (příspěvky zaslané např. v rámci platební brány z newsletterů) je možné si stáhnout potvrzení na tomto odkazu https://check.bluedrm.com/online/PES/CZ/

 • sponzorováním jednoho z  klientů – žadatelů o asistenčního / signálního psa
 • zapojením se do fundraisingového projektu
 • nákupem přes portál GIVT
 • přidat si můžete i Givtího pomocníka, díky kterému nás při nákupu nezapomenete podpořit
 • poskytnutím služeb
 • poskytnutím hmotného daru
 • zakoupením originálních reklamních předmětů – nabídku předmětů najdete zde
 • poskytnutím sponzorských darů pro soutěžící držitele pscíh pomocníků na každoroční vrcholné soutěži – Mistrovství ČR ve výkonu asistenčních a vodicích psů
 • zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS HELPPES 30, DMS HELPPES 60, DMS HELPPES 90 nebo DMS HELPPES 190 na číslo 87 777
 • Cena DMS je 30,-, 60,-, 90,- nebo 190,-Kč. Helppes obdrží 29, 59, 89 nebo 189 Kč
 • přispívat můžete také pravidelně, každý měsíc, po dobu jednoho roku. Stačí odeslat SMS ve tvaru DMS TRV HELPPES 30, DMS TRV HELPPES 60, DMS TRV HELPPES 90 nebo DMS TRV HELPPES 190 na číslo 87 777 a Vámi zvolená částka (30, 60, 90, 190) Vám bude každý měsíc automaticky odečtena
 • Více na www.darcovskasms.cz
 • drobným příspěvkem z výtěžku prodeje Vašich výrobků či služeb
 • uspořádáním benefiční akce ve prospěch projektu Pomoc přichází na čtyřech tlapkách a jeho klientů

Nákupem krmiva Brit pro Vašeho pejska přes internetový obchod. Firma Vafo Praha podporuje naší organizaci dlouhodobě a z Vaší objednávky přes e-shop věnuje částku 8% na přípravu a výcvik státem nedotovaných asistenčních a signálních psů

Více informací najdete na https://krmivo-brit.cz/cs/pomahame

Věděli jste, že můžete Helppes zdarma podpořit při nakupování přes internet? Pokud alespoň občas nakupujete na internetu, stačí využít portál www.givt.cz!

Najdete na něm přes 1000 nejznámějších e-shopů – můžete si koupit třeba plavky, kolo, zmrzlinu nebo dokonce letní dovolenou a naše organizace vždy dostane příspěvek.

Příspěvky z nákupu zájezdů navíc patří mezi ty nejvyšší. Tak si na nás nejen při výběru dovolené vzpomeňte.

Jak na to?

To je celé. Nestojí Vás to ani korunu navíc a my dostaneme část peněz z ceny nákupu.

Nakupovat se dá i anonymně, takže pokud nechcete, nemusíte se nikam registrovat.


Řekněte o této možnosti také svým přátelům – ať mohou proměnit nákup v dobrý skutek i oni ????

Díky, že na nás myslíte a pomáháte nám!

 • šířením informací o neziskové organizaci Helppes a jejím projektu Pomoc přichází na čtyřech tlapkách, který se snaží o lepší integraci osob se zdravotním postižením, pomocí speciálně vycvičených psů
 • nabídkou dobrovolné spolupráce
 • pomoc při zajištění akcí, pomoc s překladatelskou činností, pomoc při speciálním výcviku psů při simulaci praktických situací, pomoc při manuálních pracích – údržba a drobné úpravy výcvikového areálu apod.
 • poskytnutím pracovní síly (např. den pomoci v neziskovém sektoru) apod.
 • poskytnutím prostoru na Vašich zábavných, sportovních, uměleckých, firemních a dalších akcích – pro propagaci a osvětovou činnost organizace Helppes
 • nabídkou spolupráce a participace na akcích Helppes
 • uspořádáním společných veřejných akcí

Pro nabídku dobrovolné spolupráce, prosíme, pište na e-mail: dobrovolnici@helppes.cz

Darované finanční prostředky směřují přímo k našim klientům.

Důležité:

 • Dostali jste od nás listovou zásilku a chcete si ověřit jaká data o Vás uchováváme? Pokud máte dopis před sebou použijte tuto aplikaci: PES_CZ_GDPR
 • Prohlášení o ochraně osobních údajů (GDPR)
 • hodnotu darů a finančních příspěvků ve prospěch našich projektů si můžete odečíst z daňového základu až do výše 10 procent u právnických osob a 15 procent u osob fyzických
 • návrh darovací smlouvy Vám zašleme
 • možnost zpětné vazby a kontroly Vašeho daru
 • zveřejnění dárců na našich webových stránkách, ve výročních zprávách, na bannerech apod.
 • při sponzoringu konkrétního klienta a psa: umístění loga Vaší firmy na jeho asistenčním postroji – dečce
 • pro generální partnery klientů a jejich psů možnost umístění banneru v našem areálu, který se nachází na jedné z hlavních pražských ulic
 • je prokázáno, že zapojení Vaší firmy do filantropie zvyšuje prodejnost Vašich výrobků či služeb a upevňuje a zlepšuje vztah a loajálnost Vašich pracovníků k firmě
 • upozorněte na tyto stránky své přátele, je totiž velmi důležité, aby se o problémech lidí s postižením – držitelů asistenčních psů mluvilo, protože naši klienti až příliš často naráží na problémy, které vychází z neznalosti problematiky
 • pomoci můžete také umístěním banneru s odkazem na naše stránky

Podpořte naši organizaci vložením banneru na Vaše stránky.

Napište nám a my Vám zašleme banner ve vhodném formátu pro Vaše stránky.

Proč je dobré závěť mít?

Sepsáním poslední vůle zabezpečíte především svou rodinu a své blízké. Mimo rozdělení majetku v ní můžete určit opatrovníky pro své nezletilé děti nebo pro domácí mazlíčky. Zároveň můžete pomocí daru ze závěti podpořit činnost dobročinné organizace, která je vám blízká.

3 způsoby sepsání závěti

Notářským zápisem 

V případě složitějších situací nebo vydědění doporučujeme celý případ nejprve projednat s právníkem a závěť nechat sepsat pomocí notářského zápisu do elektronické Evidence právních jednání. Taková závěť je téměř nezpochybnitelná. Celý proces vás může přibližně vyjít od 2 do 8 tisíc korun.

Vlastnoručně 

Závěť je možné sepsat i vlastnoručně doma. Taková poslední vůle musí být vlastní rukou napsaná i podepsaná (nesmí ji psát nikdo jiný nebo nesmí být vytištěná). Hotovou ji potom můžete uložit u sebe nebo u někoho blízkého doma. Nevýhodou je, že může obsahovat právní chyby, o kterých lajk neví, a kvůli tomu pak může být prohlášena za neplatnou. Výhodou naopak je, že k jejímu sepsání nikoho nepotřebujete a ani vás nic nestojí.

Online 

Závěť můžete sepsat i online pomocí webové aplikace stránky Goodbye.cz. Taková závěť projde odbornou kontrolou, bude tedy právně v pořádku. Jediné, co je pro její platnost potřeba udělat, je podepsání za přítomnosti dvou svědků. Více si o postupu sepsání závěti online můžete přečíst tady. Online závěť ve prospěch Helppes můžete vytvořit přímo na tomto odkazu

Období věku štěněte do jednoho roku je nejdůležitější v jeho životě. Co v této době štěně získá, už nikdy neztratí, ale také ani nenalezne. Proto úloha vychovatelů je zcela zásadní a velmi důležitá. Vychovatelé jsou pro naši organizaci a naše klienty ti nejdůležitější a nejobětavější dobrovolní spolupracovníci.

Výchova znamená, aby se z malé roztomilé psí kuličky stal dobře vychovaný a bezproblémový psí junior.

Od nás dostanete psí miminko, zpravidla ve věku 9 – 10 týdnů. Toto miminko ještě nezná náš svět, nerozumí lidské řeči. Neumí chodit na vodítku, neví, jak se jmenuje, ani neví, že čůrat a kakat se má venku. Úkolem vychovatele je učit štěně rozumět naší řeči, ale i se učit rozumět „psovštině“.

Mezi hlavní úkoly vychovatelů patří socializace štěněte – zvykání si na nejrůznější místa, jako jsou rušné ulice, obchody, hromadná doprava, různé povrchy, ale i les, louka atp., naučit štěně se chovat doma – nekrást ze stolu, nelézt do postele, neničit věci apod. Postupně vychovatel učí štěňátko zvládat základní dovednosti poslušnosti, rozvíjí zájem o podávání předmětů z různých materiálů, učí ho koncentraci na „práci“.

Úplně nejdůležitějším úkolem vychovatele ale je dopřát malému psímu tvorečkovi krásný štěněcí věk plný lásky, her a rozvíjení jeho „psosobnosti“.

Zkušenosti s výchovou či výcvikem psů jsou výhodou, ale pokud je nemáte, není čeho se obávat. Celým obdobím výchovy Vás bude trpělivě provázet zkušená koordinátorka výchovy, se kterou budete mít pravidelné socializační vycházky a tréninky, na kterých nejen získáte mnoho informací a naučíte se spolupráci se psem, ale zažijete i spoustu zábavy.

Pokud máte doma svého pejska, který je bezproblémový, zdravý a má rád štěňata, není to pro svěření štěněte žádnou překážkou.

To jsou zatím prakticky vše pozitiva, proč se rozhodnout pro výchovu budoucího psího pomocníka.

Nebudeme ale zastírat, že jsou i negativa. Prvním je to, že musíte štěněti věnovat dostatek vašeho času, hodně času. Nemůžete malé štěně ráno vyvenčit a odejít na 8 či více hodin do práce.

Ze zkušeností ale víme, že tím hlavním negativem je to, že když z malé kuličky, která všude dělá loužičky a trhá papuče, vychováte pejska, se kterým se lze už snadno „domluvit“, musíte se s ním rozloučit. Většinou se to bez slz neobejde, ale vědomí toho, že svou téměř roční usilovnou prací jste se významně podíleli na zlepšení života někoho, kdo neměl takové štěstí jako vy (my), je nádherný pocit, který jen tak něco nenahradí. Vaše výchova dokáže i to, že pejsek bude mít krásný život, plný lásky a uplatnění. Velmi totiž dbáme na to, aby se naši psi měli po celý jejich život u klientů výborně a bylo jim poskytnuto vše, co potřebují ke svému životu (dostatek volného pohybu, her nejen s člověkem, ale i s jinými psími kamarády, kvalitní krmení, veterinární péči, trénink atd.). O „vašem“ bývalém svěřenci budete mít také informace po celý jeho život.

Veškeré náklady spojené s výchovou štěněte hradíme my. Vychovatel od nás dostává krmivo, pamlsky a veškeré vybavení (obojky, vodítka, postroje, hračky, misky, pelíšky atp.). Hradíme také veškeré náklady na veterinární péči, příp. úpravu srsti či cestovní náklady na setkání a tréninky.

Veškeré další informace Vám rádi poskytneme na mailu info@helppes.cz

Všem, kteří již pomohli nebo se rozhodnou pomoci – DĚKUJEME ♥