Za nejvyšším počtem předaných asistenčních psů v ČR nestojí pouze tým našich profesionálních odborníků i dobrovolníků, ale také řada sponzorů a dárců

Asistenční, balanční, signální psi a psí pomocníci pro dětské klienty, kteří prakticky dotováni ze státních prostředků nejsou, jsou připravováni v projektu “Pomoc přichází na čtyřech tlapkách”

I Vy můžete pomoci, nezapomeňte, že i malý finanční či nefinanční způsob pomoci, může znamenat pro člověka s postižením další krůček pro možnost získání psího pomocníka a tím získání větší soběstačnosti a samostatnosti.

Na psy vodicí pro osoby se zrakovým postižením nejsou žádné dary nutné, protože jsou hrazeni ze státních prostředků dle zákona č. 329/2011 Sb. (část první, hlava III, § 9, bod (12) ) o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

Pokud budete chtít přispět online, využijte prosím odkaz zde

Přispět můžete i přes portál Darujme.cz

 

Jednorázovým příspěvkem nebo trvalým příkazem určité částky z platu na účet číslo 175188017/0300

Naše organizace má, resp. musí mít, dle zákonných norem ČR, zřízen pro Víc než nákupkaždý účel zvláštní bankovní účet. Pouze číslo 175188017/0300 je určené pro přímé příspěvky a sponzorské dary. Číslo účtu začínající čísly 268746…/0300 je zřízeno pouze pro účel výtěžku z veřejné sbíry – DMS, pokladničky, benefiční akce apod., číslo účtu začínající čísly 245457…/0300 je číslo pro zasílání příspěvků v rámci fundraisingového projektu s databází přispěvatelů. Všechny účty jsou součástí finančního auditu, kterým naše organizace každoročně prochází a jehož výsledek je vždy uveden v aktuální Výroční zprávě. Aby nemohlo dojít k záměně účelu zaslaných příspěvků, uvádíme zde celé pouze číslo účtu, které je určené pro zasílání přímých příspěvků. Ostatní čísla jsou uveřejněna pouze v tom znění, aby si např. příspěvatelé fundraisingového projektu mohli ověřit, že se skutečně jedná o číslo účtu, které patří naší neziskové organizaci. Děkujeme za pochopení.

Pokud přispíváte přímým darem na účet č. 175188017/0300 a potřebujete potvrzení o daru, prosíme, napište si o něj na mail info@helppes.cz

Pokud přispíváte přes fundraisingový projet č.ú. 245457…/0300, potvrzení vám bude zasláno na začátku následujícího roku (leden, únor) automaticky, nebo si ho můžete sami stáhnout. Za příspěvky na základě složenek a platby přes online platební bránu je možné, po zadání mailu, totožného s mailem, který byl vyplněn při online plabě, si stáhnout potvrzení na tomto odkazu https://check.bluedrm.com/  

Pouze za online dary (příspěvky zaslané např. v rámci platební brány z newsletterů) je možné si stáhnout potvrzení na tomto odkazu https://check.bluedrm.com/online/PES/CZ/

 • sponzorováním jednoho z  klientů – žadatelů o asistenčního / signálního psa
 • zapojením se do fundraisingového projektu
 • nákupem přes portál GIVT
 • přidat si můžete i Givtího pomocníka, díky kterému nás při nákupu nezapomenete podpořit
 • poskytnutím služeb
 • poskytnutím hmotného daru
 • zakoupením originálních reklamních předmětů či výrobků našich handicapovaných klientů – nabídku předmětů najdete zde
 • poskytnutím sponzorských darů pro soutěžící držitele pscíh pomocníků na každoroční vrcholné soutěži – Mistrovství ČR ve výkonu asistenčních a vodicích psů
 • zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS HELPPES na číslo 87 777
 • Cena DMS je 30 nebo 60 nebo 90 Kč. Helppes obdrží 29, 59 nebo 89 Kč
 • Více na www.darcovskasms.cz
 • přispívat můžete také pravidelně, každý měsíc, po dobu jednoho roku. Stačí odeslat SMS ve tvaru DMS TRV HELPPES na číslo 87 777 a Vámi zvolená částka (30, 60, 90) Vám bude každý měsíc automaticky odečtena
 • drobným příspěvkem z výtěžku prodeje Vašich výrobků či služeb
 • uspořádáním benefiční akce ve prospěch projektu Pomoc přichází na čtyřech tlapkách a jeho klientů

Nákupem krmiva Brit pro Vašeho pejska přes internetový obchod. Firma Vafo Praha podporuje naší organizaci dlouhodobě a z Vaší objednávky přes e-shop věnuje částku 8% na přípravu a výcvik státem nedotovaných asistenčních a signálních psů

Více informací najdete na https://krmivo-brit.cz/cs/pomahame

Věděli jste, že můžete Helppes zdarma podpořit při nakupování přes internet? Pokud alespoň občas nakupujete na internetu, stačí využít portál www.givt.cz!

Najdete na něm přes 1000 nejznámějších e-shopů – můžete si koupit třeba plavky, kolo, zmrzlinu nebo dokonce letní dovolenou a naše organizace vždy dostane příspěvek.

Příspěvky z nákupu zájezdů navíc patří mezi ty nejvyšší. Tak si na nás nejen při výběru dovolené vzpomeňte.

Jak na to?

To je celé. Nestojí Vás to ani korunu navíc a my dostaneme část peněz z ceny nákupu.

Nakupovat se dá i anonymně, takže pokud nechcete, nemusíte se nikam registrovat.


Řekněte o této možnosti také svým přátelům – ať mohou proměnit nákup v dobrý skutek i oni ????

Díky, že na nás myslíte a pomáháte nám!

 • šířením informací o neziskové organizaci Helppes a jejím projektu Pomoc přichází na čtyřech tlapkách, který se snaží o lepší integraci osob se zdravotním postižením, pomocí speciálně vycvičených psů
 • nabídkou dobrovolné spolupráce
 • pomoc při zajištění akcí, pomoc s překladatelskou činností, pomoc při speciálním výcviku psů při simulaci praktických situací, pomoc při manuálních pracích – údržba a drobné úpravy výcvikového areálu apod.
 • poskytnutím pracovní síly (např. den pomoci v neziskovém sektoru) apod.
 • poskytnutím prostoru na Vašich zábavných, sportovních, uměleckých, firemních a dalších akcích – pro propagaci a osvětovou činnost organizace Helppes
 • nabídkou spolupráce a participace na akcích Helppes
 • uspořádáním společných veřejných akcí

Pro nabídku dobrovolné spolupráce, prosíme, pište na e-mail: dobrovolnici@helppes.cz

Darované finanční prostředky směřují přímo k našim klientům.

Důležité:

 • Dostali jste od nás listovou zásilku a chcete si ověřit jaká data o Vás uchováváme? Pokud máte dopis před sebou použijte tuto aplikaci: PES_CZ_GDPR
 • Prohlášení o ochraně osobních údajů (GDPR)
 • hodnotu darů a finančních příspěvků ve prospěch našich projektů si můžete odečíst z daňového základu až do výše 10 procent u právnických osob a 15 procent u osob fyzických
 • návrh darovací smlouvy Vám zašleme
 • možnost zpětné vazby a kontroly Vašeho daru
 • zveřejnění dárců na našich webových stránkách, ve výročních zprávách, na bannerech apod.
 • při sponzoringu konkrétního klienta a psa: umístění loga Vaší firmy na jeho asistenčním postroji – dečce
 • pro generální partnery klientů a jejich psů možnost umístění banneru v našem areálu, který se nachází na jedné z hlavních pražských ulic
 • je prokázáno, že zapojení Vaší firmy do filantropie zvyšuje prodejnost Vašich výrobků či služeb a upevňuje a zlepšuje vztah a loajálnost Vašich pracovníků k firmě
 • upozorněte na tyto stránky své přátele, je totiž velmi důležité, aby se o problémech lidí s postižením – držitelů asistenčních psů mluvilo, protože naši klienti až příliš často naráží na problémy, které vychází z neznalosti problematiky
 • pomoci můžete také umístěním banneru s odkazem na naše stránky

Podpořte naši organizaci vložením banneru na Vaše stránky.

Napište nám a my Vám zašleme banner ve vhodném formátu pro Vaše stránky.

Proč je dobré závěť mít?

Sepsáním poslední vůle zabezpečíte především svou rodinu a své blízké. Mimo rozdělení majetku v ní můžete určit opatrovníky pro své nezletilé děti nebo pro domácí mazlíčky. Zároveň můžete pomocí daru ze závěti podpořit činnost dobročinné organizace, která je vám blízká.

3 způsoby sepsání závěti

Notářským zápisem 

V případě složitějších situací nebo vydědění doporučujeme celý případ nejprve projednat s právníkem a závěť nechat sepsat pomocí notářského zápisu do elektronické Evidence právních jednání. Taková závěť je téměř nezpochybnitelná. Celý proces vás může přibližně vyjít od 2 do 8 tisíc korun.

Vlastnoručně 

Závěť je možné sepsat i vlastnoručně doma. Taková poslední vůle musí být vlastní rukou napsaná i podepsaná (nesmí ji psát nikdo jiný nebo nesmí být vytištěná). Hotovou ji potom můžete uložit u sebe nebo u někoho blízkého doma. Nevýhodou je, že může obsahovat právní chyby, o kterých lajk neví, a kvůli tomu pak může být prohlášena za neplatnou. Výhodou naopak je, že k jejímu sepsání nikoho nepotřebujete a ani vás nic nestojí.

Online 

Závěť můžete sepsat i online pomocí webové aplikace stránky Goodbye.cz. Taková závěť projde odbornou kontrolou, bude tedy právně v pořádku. Jediné, co je pro její platnost potřeba udělat, je podepsání za přítomnosti dvou svědků. Více si o postupu sepsání závěti online můžete přečíst tady. Online závěť ve prospěch Helppes můžete vytvořit přímo na tomto odkazu

Období věku štěněte do jednoho roku je nejdůležitější v jeho životě. Co v této době štěně získá, už nikdy neztratí, ale také ani nenalezne. Proto úloha vychovatelů je zcela zásadní a velmi důležitá. Vychovatelé jsou pro naši organizaci a naše klienty ti nejdůležitější a nejobětavější dobrovolní spolupracovníci.

Výchova znamená, aby se z malé roztomilé psí kuličky stal dobře vychovaný a bezproblémový psí junior.

Vychovatelům pro štěně dodáváme krmivo, pamlsky, hračky, pelíšky, výstroj, hradíme veškerou veterinární péči a případné cestovní náklady na tréninky a setkání.

Veškeré další informace Vám rádi poskytneme na mailu info@helppes.cz

 

Všem, kteří již pomohli nebo se rozhodnou pomoci – DĚKUJEME ♥