KLIENT Č. 282 – SEBASTIAN A BORDER COLLIE OLYMPIS STAR MAJLIA (Rosie)

  • Typ výcviku: Asistenční - průvodcovský pes pro osoby s poruchami autistického spektra
  • Klient: Sebastian
  • Předán: srpen 2022
  • Generální sponzor: FR pojekt Helppes
  • Další sponzoři: Gymnázium Česká Třebová
Nazpět