KLIENT Č. 283 – MAIA A BORDER COLLIE BAILEY

  • Typ výcviku: Asistenční - průvodcovský pes pro osoby s poruchami autistického spektra
  • Klient: Maia
  • Předán: srpen 2022
  • Generální sponzor: Nadace RSJ
  • Další sponzoři: FR projekt Helppes
Nazpět