KLIENT Č.55 – ROMAN A LABRADORSKÝ RETRIEVER – BELA

  • Typ výcviku: Signální pes pro osoby se sluchovým postižením
  • Klient: Roman
  • Předán: Květen 2006
Nazpět