KLIENT Č.56 – PAVLÍNA A BORDER COLLIE – FATA MORGANA ZE SKALISTÝCH HOR (BLACKIE)

  • Typ výcviku: Signální pes pro osoby se sluchovým postižením
  • Klient: Pavlína
  • Předán: Červen 2006
Nazpět