Doporučení ombudsmanky pro situace, kdy nastanou problémy ohledně přístupových práv

Služby jsou poskytovány na základě smlouvy o poskytování sociální služby dle Zákona o sociálních službách a Standardů poskytování sociálních služeb, které odpovídají jak standardům českým.

Vodicí a asistenční psi

Nazpět

Zanechte komentář