Mikulášská pro všechny hodné (i zlobivé) pejsky

Letošní psí mikulášská se velmi podařila – počasí bylo pravé zimní, ale krásně nám svítilo i sluníčko a při soutěžních disciplinách se dvou i čtyřnozí účastníci pěkně zahřáli.

Roli Svatého Mikuláše, moderaci a obsluhu zvuku skvěle zvládl „náš Mireček“ (Mirek Konvalina) – děkujeme.

Poděkování za zajištění přípravy a průběhu akce si zaslouží tým dobrovolníků a celý tým Helppes.

Akce proběhla pod záštitou a za přítomnosti místostarosty MČ Praha 5, JUDr. Petra Lachnita

Fotky si můžete prohlédnout na tomto odkazu

Za významnou podporu této akce děkujeme:

 

        

Nazpět