Canisterapeutické zkoušky

Dnes se konaly podzimní canisterapeutické zkoušky. Celkem se zúčastnilo 10 týmů.

A vítáme v naší CTrodince:
Žofii Holečkovou se stafbuličkou Alf Laila Wo Laila Canea Bulls 
Zuzku Chlaňovou se švýcaráčkem Barnet Abraska
Helenu Kadlecovou s goldenkou Beky Zámecká studánka
Janu Kateřinu Kuklíkovou s fundlačkou Cassiopeia z Březinského zámku
Kateřinu Kunáškovou s flatíkem Double Shot z Mokré Hory
Lenku Lupkovou s goldenkou Aimee Via Lattea
Markétu Procházkovou se špringrem Daredevil Winterwater Creek´s
Vlastu Rajnišovou se švýcarandou Ely z Brdské smečky
a Františka Zimka s foxteriérkem Wall-E (Vilík) Super Pride

Foto k vidění zde.

Nazpět