Canisterapeutické zkoušky

Velmi nás těší, že, jak jsme se doslechli mezi účastníky zkoušek, tak dnes už se pro zájemce o CT zkoušky, jejich složení v Helppes pod Klubem speciálního výcviku ČKS, stalo prestižní.

Těší nás to o to víc, protože už se mezi lidmi také „rozkřiklo“, že u nás složit zkoušku není tak snadné, jako u některých subjektů, které pořádají vlastně takové parodie na CT zkoušky po cvičištích, různých zahradách, kempech apod. zcela nevhodných zařízeních.

Svědčí o tom i to, že počet účastníků zkoušek byl téměř naplněn ještě před vypsáním termínu – čekatelů bylo tentokrát opravdu hodně.

Nakonec na zkoušky nastoupil maximální počet 15ti majitelů se svými psy. Jeden náhradník do počtu 15ti mohl nastoupit díky tomu, že jeden ze psů neprošel prezencí, protože měl propadlé očkování.

Zkoušku nakonec úspěšně složilo 10 týmů. Téměř jako vždy, „osudnou“ disciplinou se pro většinu účastníků stala poslušnost, kterou zájemci o CT často podceňují. Jenomže poslušnost je základem jakéhokoli výcviku a dobře neovladatelný pes a jeho majitel, který nemá o psu ani základní znalosti, mohou těžko tvořit dobrý CT tým. Některé týmy vyřadilo i to, že majitelé příliš neznají své psy a měli by snahu je „tlačit“ do něčeho, v čem se pejsci „necítí“ dobře. U canisterapie je ale rozhodující právě to, aby pes měl z práce radost a nebyl k ní nucen a také výborně spolupracující a komunikativní psovod – což byl v některých případech tentokrát také velký problém. Ale canisterapie je o týmu – tedy o psu, i jeho majiteli. On ostatně veškerý výcvik psa a jakékoli zkoušky psů jsou o spolupráci dvojice psovod – pes :)).

Dokonce zde nastoupili i dva psi, které jejich majitelky nedokázaly mít pod kontrolou vůbec. Labrador popadnul míč a rázem se stal naprosto nezvladatelným, zato ale velmi šťastným psem (na rozdíl od své paničky). Horší ale byla nezvladatelnost kníračky ze strany její paničky, která chtěla ukořistit naší slepičku – pomocnici. Naštěstí se jí nepodařilo „dílo“ dokonat, slepičce jsme po návratu domů zajistili samostatnou péči a „ozdravovnu“ a hned druhý den ráno už byla, „naštěstí“ v pohodě. 

Naše poděkování patří zaměstnancům PLB, zejm. panu řediteli, který konání zkoušek v tomto reálném prostředí dlouhodobě umožňuje a podporuje !!!

Nejlepší výkon předvedl tým Markéta Čapková a její borderáček Blue Roan Deabei, kteří, tentokrát jako jediní, byli hodnocení známkou „prospěl výborně“.

 Vítáme tedy mezi námi 10 nových týmů a doufáme, že se všichni zapojí do aktivní praxe co nejdříve.

Fotky ze zkoušek jsou k vidění zde a zde

 

Nazpět