Canisterapie v DSS Neklanka

Trenérka Pavla byla dnes na pravidelné canisterapii u seniorů v DSS Neklanka.

Nazpět