Dny NNO MČ Praha 5

Letošní ročník Dnů NNO MČ Praha 5, který probíhal ve dnech 24.9.-26.9. se opravdu velmi vydařil. Díky tomu, že organizace měly možnost předvádět svou činnost a hlavně díky tomu, že se tato akce vrátila na pěší zónu Anděl a byla tedy opět v „centru dění“, tak přilákala pozornost mnoha lidí i z řad těch, kteří se běžně o tuto oblast příliš nezajímají, což je, dle našeho názoru, jedním z hlavních poslání této akce.

Děkujeme MČ Praha 5 za podporu neziskového sektoru a uspořádání dalšího ročníku této skvělé, a pro NNO velmi přínosné akce.

Fotky z této akce jsou k vidění na tomto odkazu

Nazpět