Mezinárodní konference ADEu/ADI a AAII

Ve dnech 15. až 17. května se v Praze konala Mezinárodní konference Assistance Dogs InternationalAssistance Dogs Europe , spojená s Konferencí Animal Assisted Intervention International (14. – 15.5.). Tyto konference se konají pravidelně a vždy se střídají hostitelské organizace z Ameriky a z Evropy. Helppes se dostalo té cti, být hostitelem těchto konferencí, které se konaly poprvé v zemi tzv. bývalého východního bloku.

Hlavní téma koference ADI / ADEu 2016: „Ať je náš hlas slyšet napříč světem“ – zaměřeno na přístupová práva majitelů psích pomocníků na celém světě.

Na koference se sjelo přes 200 odborníků z celého světa a proběhlo přes 40 seminářů, workschopů a přednášek.

Fotky jsou k vidění v galerii. 1. den, 2. den, 3. den, Slavnostní český večer

Konferenci poskytli záštitu:

Mgr. Bohuslav Sobotka – Předseda vlády ČR,

Ing. Andrej Babiš – 1. místopředseda vlády ČR a Ministr financí ČR,

Ing. Marian Jurečka – Ministr zemědělství ČR,

MUDr. Svatopluk Němeček – Ministr zdravotnictví ČR,

Ministerstvo práce a sociálních věcí,

Magistrát hlavního města Prahy,

MUDr. Radek Klíma – Starosta Městské části Prahy 5,

Ondřej Kolář – Starosta Městské části Praha 6,

Mgr. Anna Šabatová, Ph.D. – Veřejná ochránkyně práv

 

 

 

 

Nazpět