Plénum ČKS

Pléna ČKS se za Helppes zúčasnila paní ředitelka Zuzana Daušová.

Nazpět