Pracovní setkání (komunitní plánování Prahy 5)

Letošní první setkání pracovní skupiny – komunitní plánování Prahy 5.

Nazpět