Přebírání daru od Friendly Finance s.r.o

Děkujeme mnohokrát firmě Friendly Finance s.r.o. za krásné dárky pro naše psí studenty :))

Fotky z přebírání dárků a skotačení našich hafíků s dárci, zastoupenými pí. Svobodovou, pí. Korandovou, p. Tiik Kristjanem a fotografem, jsou k vidění v naší fotogalerii

Nazpět