Předání a secvičení Flatíka Wilíka s novým páníčkem

15.-19. prosince byl předán a secvičen s novým páníčkem signální flatík Wilík.

Nazpět