Rozšířená schůze zástupců organizací krajského výboru Praha (ČKS)

Za ZKO Motol se účastnila Zuzana s Večou.

Nazpět