Setkání zástupců RSJ, Nadace RSJ a podporovaných NNO

Moc milé setkání na půdě firmy RSJ, která je naším dlouhodobým podporovatelem. Setkání se věnovalo projednání změn a představení nově vzniklé Nadace RSJ.

Nazpět