Super Den 2016

Pozvánka - plakátek 2

 Super den 2016 probíhal pod záštitou MPSV, starosty MČ Praha 5 MUDr. Radka Klímy a radního MČ Praha 5 JUDr. Petra Lachnita

Nazpět