Trénink a hry našich studentů

Trénovat se musí pořád, ale kdyby se neprokládalo „studium“ společným dováděním, bylo by to nudné a unavující. Jak se studenti společně baví si prohlédněte zde.

Nazpět