Trénink na Canisterapeutické zkoušky

Jak se u nás trénovalo se podívejte na fotky.

Nazpět