Trénink s klienty – účastníků mistrovství, kontrolní den psů ve službě

Nazpět