Valná hromada AVPO

Dnešní Valné Hromady AVPO (Asociace Veřejně Prospěšných Organizací) se za Helppesáky zúčastnila Zuzana s Verčou.

Nazpět