Zkouška asistenčního psa – Spike a Messi

Gratulujeme goldenovi Spikemu a trenérce Zuzzi a flatíkovi Messimu a trenérce Katce ke splnění zkoušky asistenčního psa 🙂

Fotky jsou v galerii.

Nazpět