Zkouška signálního psa Daga a Balíčkův Test chování psa na veřejnosti

Gratulujeme trenérce Katec a signálnímu psu Dagovi k úspěšnému splnění závěreční zkoušky a paní Ivoně s Balíčkem ke splnění Testu chování psa na veřejnosti. Oba na excelentní výkon. Fotky jsou k vidění v galerii.

Nazpět