Protože Helppes je nejprestižnější profesionální organizací svého druhu v ČR.

Protože Helppes poskytuje komplexní služby – od teoretického a praktického zaškolení žadatele o psího pomocníka, přes odborné secvičení týmu klient – pes, po poskytování následných služeb – sociální služby, poradenský servis, pomoc při docvičení psa, provoz nonstop linky apod., po celou dobu života a činné služby psích pomocníků.

Protože Helppes je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb, pracuje dle Standardů kvality poskytování sociálních služeb v souladu s mezinárodními i českými Standardy a její pracovníci postupují dle Etického kodexu Helppes.

Protože Helppes je akreditovaným a plným členem mezinárodních organizací Assistance Dogs Europe a Assistance Dogs International a veškerá činnost probíhá v souladu s mezinárodními standardy a normami.

Protože Helppes se držitelem Značky spolehlivosti a značky Česká kvalita.

Protože Helppes je držitelem Certifikátu odborné organizace sídlící v USA, Delta Society.

Protože Helppes poskytuje sociální služby jejich uživatelům zdarma.

Protože v Helppes dbají na vysokou odbornou úroveň a vzdělávání všech pracovníků – trenérů psů a pracovníků v sociálních službách, managementu i dobrovolných spolupracovníků.

Protože v Helppes má uživatel služby (klient – žadatel o psa) možnost volby plemene a velikosti psa, dle svých potřeb a možností.

Protože v Helppes nepřipravují psy „do zásoby“, ale vybírají konkrétního psa pro žadatele přesně dle jeho potřeb, možností, schopností a požadavků.

Protože, jestliže jste osobou s postižením – majitelem pejska ve vhodném věku a Váš pes splní všechny podmínky pro zařazení do výcviku, v Helppes Vám ho vycvičí na míru dle Vašeho typu postižení.

Protože Helppes má „svou“ špičkovou smluvní veterinární kliniku.

Protože všichni psi projdou zdravotními a povahovými testy a jsou po celou dobu přípravy pod pravidelným dohledem veterinárních lékařů.

Protože všichni předávaní psi prochází interním vyšetřením a mají zkontrolované RTG vyšetřením kyčelní, loketní, ramenní, kolenní klouby a páteř, příp. vyšetření patel (u malých plemen), s posouzením oficiálního hodnotitele, jmenovaného  Komorou veterinárních lékařů.

Protože RTG snímky zůstávají založeny u veterinárního lékaře – hodnotitele po dobu minimálně 10ti let a uživatel služby (klient) má možnost kontroly a případného porovnání při RTG kontrole, kterou sám se svým psem absolvuje na kterékoli nezávislé veterinární klinice, kdykoli po předání psa.

Protože všichni předávaní psi mají vyšetření očního pozadí s vystaveným certifikátem od hodnotitele, jmenovaného Komorou veterinárních lékařů.

Protože všichni předávaní psi jsou nezaměnitelně označeni mikročipem.

Protože psi jsou trénovaní v podmínkách přizpůsobených domácímu prostředí a trenéři mají psy v době výcviku i ve svých bytech a psi tak získávají veškeré sociální návyky.

Protože všichni psi skládají zkoušky před nezávislým rozhodčím Českého kynologického svazu – Klubu speciálního výcviku, který prošel odbornými školeními nejen v oblasti speciálního výcviku psů, ale také v oblasti práce s osobami se zdravotním postižením.

Protože v Helppes poskytují následné sociální služby jako je např. praktická pomoc v začleňování uživatelů služeb (klientů) do různých společensky přínosných aktivit – zaměstnání, škola, volnočasové aktivity apod.

Protože v Helppes pořádají pro uživatele služeb (klienty) pravidelná setkávání, rekondičně-integrační pobyty, vzdělávací, sportovní, volnočasové i zábavné aktivity.

Protože v Helppes poskytují uživatelům služeb (klientům) péči o psí pomocníky v době jejich hospitalizace, lázeňských a ozdravných pobytů, kde nelze sebou mít psího pomocníka či zahraniční dovolené, na kterou není vhodné nebo nelze psa vzít s sebou (vysoké teploty ovzduší, příliš dlouhý let, destinace s nutnou karanténou) apod.

Protože závěrečná část výcviku je již ve spolupráci s uživatelem služby (klientem), čímž je pro psa i postiženého zajištěna nenásilná změna jejich života a úprava – „doladění“ psa přesně dle potřeb uživatele.

Protože předávání psa probíhá v dokonale známém prostředí uživatele služby (klienta) – v místě jeho bydliště pod dohledem trenéra, kde uživatel je schopen se plně soustředit na složitý proces sžívání s novým, chlupatým přírůstkem v rodině. Je zde ve výhodě uživatel, který je ve svém domácím prostředí a v nevýhodě je pes, který se ocitá v cizím prostředí, ale o to víc se soustředí na vytvoření dobrého vztahu ke svému novému majiteli a na práci. Proto je na tento nejdůležitější moment, od kterého se vyvíjí další, mnoholeté, společné soužití a fungování týmu – člověk – pes – kladen nejvyšší důraz a je veden tak, aby pro psa i uživatele byl co nejpřirozenější, nejpříjemnější a nejjednodušší.

Protože proces předávání psa je ukončen „Testem chování psa na veřejnosti“ dle mezinárodních norem, který skládá sám uživatel služby (klient), příp. za pomoci zákonného zástupce a kterým se prokáže, že uživatel služby a pes jsou již sehraným týmem.

Protože u vodících psů dochází k jejich proplacení až po úspěšném složení Testu chování psa na veřejnosti.

Protože Helppes nedělá mezi osobami s postižením rozdíly a poskytuje své služby také majitelům psů, kteří mají svého psího pomocníka z jiného subjektu.

Protože Helppes podporuje české firmy a krmí psy ve výcviku špičkovým českým krmivem Brit.

Protože Helppes nepodporuje vysoce neekonomické vlastní odchovy a ani je ve vysoké míře nepraktikuje.

Protože v Helppes praktikují welfare i pro vyřazené psy.

Protože pracovníci Helppes jsou připraveni Vám a Vašemu pomocníku na čtyřech nohách poskytnout pomoc v případě ohrožení zdraví či života 24 hodin denně – SOS – NONSTOP LINKA.

Protože v Helppes Vás vždycky rádi uvidí.

Tak proč ne!

Protože Helppes je nejprestižnější profesionální organizací svého druhu v ČR.

Protože Helppes poskytuje komplexní služby – od teoretického a praktického zaškolení žadatele o psího pomocníka, přes odborné secvičení týmu handicapovaný – pes, po poskytování následných služeb – sociální služby, poradenský servis, pomoc při docvičení psa, provoz nonstop linky apod., po celou dobu života a činné služby psích pomocníků.

Protože Helppes je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb, pracuje dle Standardů kvality poskytování sociálních služeb v souladu s mezinárodními i českými Standardy a její pracovníci postupují dle Etického kodexu Helppes.

Protože Helppes je plným členem mezinárodních organizací Assistance Dogs Europe a Assistance Dogs International a veškerá činnost probíhá v souladu s mezinárodními standardy a normami.

Protože Helppes je držitelem Certifikátu odborné organizace sídlící v USA, Delta Society.

Protože Helppes poskytuje sociální služby jejich uživatelům zdarma.

Protože v Helppes dbají na vysokou odbornou úroveň a vzdělávání všech pracovníků – trenérů psů a pracovníků v sociálních službách, managementu i dobrovolných spolupracovníků.

Protože v Helppes má uživatel služby (klient – žadatel o psa) možnost volby plemene a velikosti psa, dle svých potřeb a možností.

Protože v Helppes nepřipravují psy „do zásoby“, ale vybírají konkrétního psa pro žadatele přesně dle jeho potřeb, možností, schopností a požadavků.

Protože, jestliže jste handicapovaným majitelem pejska ve vhodném věku a Váš pes splní všechny podmínky pro zařazení do výcviku, v Helppes Vám ho vycvičí na míru dle Vašeho typu postižení.

Protože Helppes má „svou“ špičkovou, smluvní veterinární kliniku.

Protože všichni psi projdou zdravotními a povahovými testy a jsou po celou dobu přípravy pod pravidelným dohledem veterinárních lékařů.

Protože všichni předávaní psi mají zkontrolované kyčelní a loketní klouby RTG vyšetřením na zatížení dysplazií s posouzením oficiálního hodnotitele, jmenovaného Komorou veterinárních lékařů.

Protože RTG snímky zůstávají založeny u veterinárního lékaře – hodnotitele po dobu minimálně 10ti let a uživatel služby (klient) má možnost kontroly a případného porovnání při RTG kontrole, kterou sám se svým psem absolvuje na kterékoli nezávislé veterinární klinice, kdykoli po předání psa.

Protože všichni předávaní psi mají vyšetření očního pozadí s vystaveným certifikátem od hodnotitele, jmenovaného Komorou veterinárních lékařů.

Protože všichni předávaní psi jsou nezaměnitelně označeni – čitelným tetováním nebo mikročipem.

Protože trenér má psa v době výcviku i doma v bytě a pes tak získává veškeré sociální návyky.

Protože všichni psi skládají zkoušky před nezávislým rozhodčím Českého kynologického svazu – Klubu speciálního výcviku, který prošel odbornými školeními nejen v oblasti speciálního výcviku psů, ale také v oblasti práce s osobami se zdravotním postižením.

Protože v Helppes poskytují následné sociální služby jako je např. praktická pomoc v začleňování uživatelů služeb (klientů) do různých společensky přínosných aktivit – zaměstnání, škola, volnočasové aktivity apod.

Protože v Helppes pořádají pro uživatele služeb pravidelná setkávání, rekondičně-integrační pobyty, vzdělávací, sportovní, volnočasové i zábavné aktivity.

Protože v Helppes poskytují uživatelům služeb (klientům) péči o psí pomocníky v době jejich hospitalizace, lázeňských a ozdravných pobytů, kde nelze sebou mít psího pomocníka či zahraniční dovolené, na kterou není vhodné nebo nelze psa vzít s sebou (vysoké teploty ovzduší, příliš dlouhý let, destinace s nutnou karanténou) apod.

Protože závěrečná část výcviku je již ve spolupráci s uživatelem služby (klientem), čímž je pro psa i postiženého zajištěna nenásilná změna jejich života a úprava – „doladění“ psa přesně dle potřeb uživatele.

Protože předávání psa probíhá v dokonale známém prostředí uživatele služby (klienta) – v místě jeho bydliště pod dohledem trenéra, kde uživatel je schopen se plně soustředit na složitý proces sžívání s novým, chlupatým přírůstkem v rodině. Je zde ve výhodě uživatel, který je ve svém domácím prostředí a v nevýhodě je pes, který se ocitá v cizím prostředí, ale o to víc se soustředí na vytvoření dobrého vztahu ke svému novému majiteli a na práci. Proto je na tento nejdůležitější moment, od kterého se vyvíjí další, mnoholeté, společné soužití a fungování týmu – člověk – pes – kladen nejvyšší důraz a je veden tak, aby pro psa i uživatele byl co nejpřirozenější, nejpříjemnější a nejjednodušší.

Protože proces předávání psa je ukončen „Testem chování psa na veřejnosti“ dle mezinárodních norem, který skládá sám uživatel služby (klient), příp. za pomoci zákonného zástupce a kterým se prokáže, že uživatel služby a pes jsou již sehraným týmem.

Protože u vodících psů dochází k jejich proplacení až po úspěšném složení Testu chování psa na veřejnosti.

Protože Helppes nedělá mezi handicapovanými rozdíly a poskytuje služby také majitelům psů, kteří mají svého psího pomocníka z jiného subjektu.

Protože Helppes podporuje české firmy a krmí psy ve výcviku špičkovým českým krmivem Brit.

Protože Helppes nepodporuje vysoce neekonomické vlastní odchovy a ani je ve vysoké míře nepraktikuje.

Protože v Helppes praktikují welfare i pro vyřazené psy.

Protože pracovníci Helppes jsou připraveni Vám a Vašemu pomocníku na čtyřech nohách poskytnout pomoc v případě ohrožení zdraví či života 24 hodin denně – SOS – NONSTOP LINKA.

Protože v Helppes Vás vždycky rádi uvidí.

Tak proč ne!