KLIENT Č. 209 – FILIP A KŘÍŽENEC – AZRA

  • Typ výcviku: Asistenční - průvodcovský pes pro osoby s poruchami autistického spektra
  • Klient: Filip
  • Předán: Říjen 2016
  • Generální sponzor: Nadace Naše dítě z projektu Letní výzva pro srdcaře

Pětiletý Filípek trpí autismem a ADHD. Jeho zdravotní postižení je provázeno poruchou řečových schopností, Filípek se uzavírá do „svého“ světa, nemluví, nenavazuje sociální vazby. Filípkovi bude pomáhat kříženka Azra, která k nám přišla ze Slovenska ze záchytné stanice. Azra bude Filípkovi pomáhat s rozvojem řečových schopností, s navazováním sociálních vazeb, bude ho provázet při všech činnostech a svou neustálou přítomností ho bude ujišťovat, že se s ní nemusí ničeho bát. 

Pokud bude Filip chtít rodičům utéct a nebude vnímat jejich volání, Azra ho dokáže zastavit.

Secvičování s rodinou a předání Azry nebylo dokončeno z důvodu emocionálního selhání zákonného zástupce. Azra bude docvičena pro potřeby nové rodiny.

Nazpět