Trénink Cory a budoucího páníčka Martina

Cora je v poslední třetině výcviku a proto jsou tréninky s budoucím páníčkem intenzívní.

Nazpět